Paymart Suite
Maksājumu sistēma Paymart Suite - risinājums jebkuram FinTech biznesa modelim.
Paymart Suite - vislabākie on-line maksājumu industrijas risinājumi

Paymart Suite paredzēta klientu vadībai, maksājumu veikšanai starp klientiem, konvertācijai, kredītu izsniegšanai un uzskaitei, klientu kredīta vēstures veidošanai.

Līdzekļu uzskaite maksājumu sistēmā Paymart Suite var tikt veikta jebkādās reālu vai nereālu vērtību vienībās, piemēram, tādās kā saistību vienībās – elektroniskajā naudā, zelta gramos, kredītpunktos, bonusos, minūtēs.

Maksājumu sistēmas Paymart Suite mobilo kanālu iespējas ļauj organizēt tirdzniecību, izmantojot mobilās ierīces, planšetdatorus, POS-terminālus.

Paymart Suite ir paredzēta dažādiem uzņēmumiem

 • Mazās un vidējās bankas
 • Krājaizdevu sabiedrības
 • Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
 • Pensiju fondi
 • Maksājumu iestādes
 • Elektroniskās naudas iestādes
 • Alternatīvo ieguldījumu fondi
 • Lombardi, ātro kredītu uzņēmumi (SMS-kredīti)
 • Mobilie operatori
 • Komunālie uzņēmumi
 • Kompānijas, kas aprēķina pašu kredītpunktus saviem klientiem
 • Sociālie tīkli, savienības, komūnas
 • Azartspēles bez starpniekiem, tādas kā pokers, zole
 • Iestādes ar filiāļu tīklu
 • Tīkla tirdzniecības organizācijas (MLM)
 • Organizācijas, kas ieviesušas lojalitātes programmas
Pajautājiet, vai Paymart Suite ir piemērota Jūsu uzņēmumam.
Piezvaniet vai uzrakstiet mums
phone
286-79-000
email
Ātra pieslēgšana
Paymart Suite ir pieslēgta pie daudzām ārējām sistēmām. Jūsu sistēmas pieslēguma pie bankas ātrums - tas ir ātrums, ar kādu Jūsu kompānija spēs parakstīt līgumu ar banku.

Paymart Suite ir pieslēgta pie daudzām Latvijas sistēmām. Tās ir gan bankas, gan elektroniskā paraksta infrastruktūra, gan informācijas bāzes.

Lai Jūsu sistēma būtu pieslēgta pie servisiem, Jums ir nepieciešams tikai parakstīt sadarbības līgumus ar zemāk norādītām iestādēm. Tūlīt pēc tam Jūsu sistēma varēs izmantot jaunus servisus.

eParaksts

Virtuālais eParaksts ir drošs elektroniskais paraksts, kura lietošana - dokumentu parakstīšana, parakstītu dokumentu pārbaude, daudzpusēji parakstāmu dokumentu koplietošana un masveida parakstīšana, notiek interneta vidē portālā www.eparaksts.lv.

Dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formā.

Paymart Suite ļauj apvienot maksājumu izpildi ar elektronisko dokumentu parakstīšanu.

Kā tas strādā

VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu.

Paymart Suite ļauj operatīvi saņemt valsts informācijas bāzē uzziņas par klientu, ieskaitot tādu informāciju, kā:

 • Par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (EP43)
 • Par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (EP51)
 • Par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (EP52)

NB: Šāda funkcionalitāte tiek izmantota saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, prasa līguma starp uzņēmumu un VSAA esību, kā arī fiziskās personas piekrišanu par šādas informācijas izsniegšanu.

SEPA maksājumi

Paymart Suite ļauj veikt maksājumus SEPA formātā. Ar elektronisko parakstu parakstīti maksājumi tiek nosūtīti uz bankas sistēmu tieši no Paymart Suite, bez datu dublēšanas.

Tiešais pieslēgums bankām ļauj veikt maksājumu saskaņošanu, kas, savukārt, dod iespēju redzēt atbilstību starp maksājumiem sistēmas iekšienē un maksājumiem bankas kontā.

Ja ir pieslēgums starptautiskai maksājumu datu apmaiņas sistēmai SWIFT, tad maksājumu uzdevumi no Paymart Suite uzreiz tiek nosūtīti uz mākoņu sistēmu SWIFT - LITE 2 vai korespondenta banku SEPA formātā.

Smartex Media palīdzēs jautājumos saistītos ar pieslēgšanu pie klīringa (tīrvērtes) sistēmām (EKS, STEP 2, TARGET 2).

Pajautājiet mums, vai Paymart Suite spēs izpildīt Jūsu uzdevumu.
Piezvaniet vai uzrakstiet mums
phone
286-79-000
email
Biznesa modelēšanas tehnoloģija
Biznesa procesu sistēma ir robots-vadītājs. Viņš zin kas, kad, ko un kādā veidā ir jadara.

Paymart Suite iekļauj sevī biznesa procesu modelēšanas sistēmu, kas ļauj elastīgi izmainīt stingri ieprogrammētus procesus un kombinēt savstarpēji nesaistītus sistēmas servisus.

Biznesa procesi klienta izpētē

Ar biznesa procesu modelēšanas sistēmas palīdzību var organizēt darbību klientu apkalpošanas nodaļā, kas tiks vadīta ar dažādiem automātiskiem procesiem, piemēram klienta identifikācijas, izpētes un darījumu uzraudzības procesiem.

Klienta identifikācijas procesa piemērs

Pajautājiet mums, vai Paymart Suite spēs izpildīt Jūsu uzdevumu.
Piezvaniet vai uzrakstiet mums
phone
286-79-000
email
Sastāvdaļas un funkcionāls
Modularitāte un interaktīvās konfigurācijas elastīgums
Paymart Suite iekšējā un ārējā pasaule

 

Paymart Suite ļauj iestatīt savu funkcionalitāti, ieslēdzot vai izslēdzot moduļus un to parametrus. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas kodā var ieviest caur administratora interfeisu, neapturot sistēmu. Paymart Suite funkcionalitēte atbildīs sistēmas īpašnieka prasību lielākai daļai.

Maksājumu veidi
 • Maksājumi starp lietotāju kontiem
 • Regulārie maksājumi
 • Kredītu izsniegšana un dzēšana
 • Grupveida kreditēšana
 • Dažādu līmeņu maksājumu autorizācija
 • Maksājuma pieprasījums no mobilā lietotāja
 • Ar SMS apstiprināts maksājums
 • Rēķinu piestādīšana starp lietotājiem vai sistēmu
 • Ar citu maksājumu iniciēts maksājums
 • Abonenta maksājums
Mobilais banking
 • Reģistrācija caur mobilo piekļuvi
 • Maksājumi citiem lietotājiem vai sistēmai
 • Maksājuma pieprasījums (divpakāpju maksājums)
 • Informācijas pieprasījums par konta stāvokli, maksājumu vēsturi
 • Personīgie ziņojumi un paziņojumi
 • Ziņojumi administrācijai, brokeriem
 • Neatkarība no bankām un telekomunikāciju kompānijām
 • Vienreizējas lietošanas paroles visām komandām
 • Jaunu operāciju izveidošana
 • SMS banking ar SMS palīdzību
 • Online banking bez Interneta pieslēgšanas - USSD tehnoloģija
E-komercija
 • Tirdzniecības laukums (pirkšu-pārdošu)
 • Liela apjoma tekstu online redaktors
 • Reklāmas piedāvājumu filtri
 • Klasificēts preču un pakalpojumu katalogs
 • Personālo kontaktu sarakstu izveidošana
 • Sarakste starp tirdzniecības laukuma dalībniekiem
 • Atsauksmju par dalībniekiem sistēma, reitingi
Kartes, POS-termināli, Web-POS
 • Lokālo debeta/kredīta/ID karšu izlaišana
 • Dažādi drošības varianti (PIN kodi, kodu kartes)
 • Online karšu pārvaldīšana (aktivizācija/bloķēšana/PIN noņemšana)
 • Skaidrās naudas iemaksas/izmaksas operācijas
 • Dienas operāciju žurnāla izdruka
 • Čeku printeru atbalsts
 • Termināla operatora aktivitāšu atskaites izdruka
 • Online POS ierīču pārvaldīšana (aktivizācija/slēgšana/bloķēšāna)
Piekļuves rekvizīti
 • Lietotāja vārds
 • Telefona numurs
 • Elektroniskā pasta adrese
 • ID kartes numurs
 • Parole vai vienreizējas lietošanas PIN kods
 • Aizsardzība no taustiņu spiegiem – virtuālā klaviatūra
Piekļuves līmeņi – grupu ar noteiktām tiesībām izveidošana
 • Administratori – sistēmas, kontu, lietotāju grupu pārvaldīšana
 • Lietotāji – pakalpojumu lietotāji, pircēji, pārdevēji, darbuzņēmēji
 • Lietotāji – pakalpojumu lietotāji, pircēji, pārdevēji, darbuzņēmēji
 • Operatori - lietotāju izveidotas viņu kontu menedžeru grupas
 • Jaunu lietotāju grupu izveidošana, tiesību piešķiršana grupām
Ziņojumu sistēma
 • Iekšējā sarakste starp lietotājiem un administrāciju
 • Pieprasījuma forma kredīta piešķiršanai
 • Personīgie ziņojumi un paziņojumi
 • Ziņojumu grupas izsūtīšana
 • Reklāmas piedāvājumi no dalībniekiem
 • Reklāmas piedāvājumu meklēšana, “ķērāju” izlikšana
 • Personīgo dokumentu pārvaldīšana
Noformēšana un ērtums
 • Online reģistrācija ar iespēju noslēgt līgumu
 • Mājas lapa ar ātras piekļuves un ziņojumu ikonām
 • Klienta profila interaktīva meklēšana (informācija par klientu, fotogrāfija)
 • Atsevišķs dizains dažādām lietotāju grupām
 • Atsevišķs dizains mobiliem piekļuves kanāliem
 • Atskaites par kontiem, izraksti, atskaišu drukāšana un eksports
Administrēšana
 • Sistēmas dinamiska iestatīšana
 • Kontu un lietotāju pārvaldīšana
 • Importa un satura pārvaldīšanas instrumenti
 • Sistēmas trauksmes un to ieraksts žurnālā
 • Atskaites un statistika
 • Sistēmas uzdevumi (indeksācija, sistēmas apkalpošana)
 • Ērta pārvaldīšana – visi dati atrodas datu bāzē
 • Bankas līmeņa datu aizsardzība
 • Ērti integrācijas instrumenti ar citām sistēmām
Pajautājiet mums, vai Paymart Suite spēs izpildīt Jūsu uzdevumu.
Piezvaniet vai uzrakstiet mums
phone
286-79-000
email
Piegādes varianti
Pozitīvs rezultāts vienmēr, neatkarīgi no budžeta!
«Paymart Suite SaaS» piegāde- darbs jau pēc nedēļas!

«Paymart Suite SaaS» piegāde — maksājumu sistēmas Paymart Suite noma ir piegādes variants, kad kompānija Smartex Media uzstādīs un iestatīs Paymart Suite uz savām iekārtām, bet Jums piešķirs piekļuvi administratora lomā, lai Jūs varētu vadīt Paymart Suite patstāvīgi.

«Paymart Suite SaaS» piegādes priekšrocības
 • Paymart Suite tiks iestatīta un gatava darbam jau pēc nedēļas. Ar iestatījumiem tiks izveidots modelis, kas maksimāli atbildīs pasūtītāja biznesa idejai.
 • Pasūtītājam nav izdevumu, kas saistīti ar iekārtas un uz tā strādājošas maksājumu sistēmas Paymart Suite uzstādīšanu, modernizāciju un darbspējas uzturēšanu.
 • Pasūtītājs netērē laiku servera iekārtu iegādei, augstas klases sistēmas administratoru meklēšanai, maksājumu sistēmas Paymart Suite iestatīšanai, kas ļauj pasūtītājam koncentrēties uz savas biznesa idejas realizācijas īsākajā laikā.
 • Maksājumu sistēmas Paymart Suite atjaunināšana tiek veikta operatīvi un pasūtītājam caurredzami.
 • Pasūtītājam nav jāuztraucas par datu rezerves kopēšanu, iekārtu dublēšanu, atjaunošanas plāniem, iespējamu ļaundaru piekļūšanu kā pie Jūsu maksājumu sistēmas, tā arī pie sistēmā uzglabātiem datiem.
 • Un galvenais - pasūtītājs pats nosaka brīdi, kad izvēlēties citus Paymart Suite piegādes nosacījumus, jo bizness ir nostiprinājies un to var pārcelt uz pašu resursiem.
«Paymart Suite Compact» instalācijas pakete

«Paymart Suite Compact» pakete tiek nodota pasūtītājam caur Internetu.

Pasūtītājs pats nodrošina sistēmas uzstādīšanu saskaņā ar piestādītām instrukcijām. Gadījumā, ja rodas grūtības sistēmas Paymart Suite patstāvīgā iestatīšanā, kompānijas Smartex Media speciālisti veiks sistēmas iestatīšanu attālināti.

«Paymart Suite Infra» instalācijas pakete

«Paymart Suite Infra» pakete ir maksājumu sistēmas infrastruktūras sistēmu salikums, kas tiek piegādāts virtuālo mašīnu attēlu formā priekš VMware&trade virtualizācijas sistēmas. Visas infrastruktūras sistēmas ir iepriekš konfigurētas kopīgam darbam. Šajā infrastruktūrā ir integrēta maksājumu sistēma Paymart Suite, kas ir iestatīta atbilstoši izvēlētam modelim un gatava darbam. Lai palaistu sistēmu uz pasūtītāja serveriem, būs nepieciešamas tikai dažas dienas.

Maksājumu sistēmas Paymart Suite iegādes veids – pirkšana.

Kompānija Smartex Media var veikt sistēmas iestatīšanu attālināti. Mēs sniegsim instrukcijas sākotnējām darbībām pasūtītāja pusē, lai saņemtu attālo piekļuvi serveriem. Visi kompānijas Smartex Media sagatavotie informācijas sistēmas iestatījumi atbilst karšu industrijas drošības standarta PCI DSS prasībām. Pēc sistēmas iestatīšanas un lai apstiprinātu tās gatavību palaišanai darbā režīmā, tiks veikta tās skenēšana pret uzlaušanu.

Piezvaniet vai uzrakstiet mums, un mēs palīdzēsim izvēlēties piegādes variantu
phone
286-79-000
email
Cenas
Savstarpējs izdevīgums – pušu interešu līdzsvara noteikšana.
Cenu politika

Nosakot cenas mēs, pirmkārt, vadāmies no izdevumiem, rentabilitātes un tirgus statistikas, tomēr mūsu cenu politikas noteikšanas prioritārie principi ir:

 • Tiekšanās pēc produkta cenas pieejamības;
 • Produkta komplektācijas elastīgums;
 • Produkta apmaksas variantums.

Mūsu klienti ir mazie un vidējie uzņēmumi, un tas nosaka mūsu vēlmi padarīt maksājumu sistēmas Paymart Suite cenu pieejamu.

Savstarpējs izdevīgums mūsu izpratnē nozīmē saprast mūsu klientu un augt kopā ar viņu, novirzot klienta izdevumu slogu uz biznesa stabilas izaugsmes laiku.

Spēja savākt no dažādiem "klucīšiem" tieši to, kas ir nepieciešams klientam, ir produkta vērtības noteikšanas elastība.

Kāds piegādes variants der Jums un kā tiks veidota cena?
Piezvaniet vai uzrakstiet, lai uzzinātu
phone
286-79-000
email
Paymart Suite Demo
Demonstrēšana ir labākais veids kā iepazīties ar savu nākamo sistēmu, kas būs vēl labāka!
Demonstrēšanas modelis

Sistēmas demonstrēšanas versija dod kopēju priekšstatu par Paymart Suite. Jūsu izvēlētais variants tiks konfigurēts Jūsu biznesa modelim, risinās Jūsu uzdevumus un ļoti atšķirsies no Paymart Suite Demo.

Demo versijas adrese

Web variants: https://www.paymart.eu/demo

User login: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 809029
Password: 1234

Admin login: merchadmin
Password: 1234

Mobilās versijas emulācija:
https://www.paymart.eu/s5mobile

Aplikācijas kods: demo
User login: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Password: 1234

Lai organizētu "dzīvu" Paymart Suite demonstrēšanu ar atbildēm uz jautājumiem - zvaniet vai rakstiet
phone
286-79-000
email